เหรียญกษาปณ์ชนิดใด เครื่องนับเหรียญของเราก็นับได้

ปัจจุบันเหรียญต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน น้อยคนนักที่จะสังเกต ถึงสถานที่ต่างๆ บนเหรียญนั้นๆ และนอกจากเหรียญที่เราใช้สอยกันอย่างทั่วไปแล้ว  ยังมีเหรียญนอกเหนือจากนี่ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบธนาคารคารอีก ที่เรา อาจไม่คุ้นกันมากนัก    วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเหรียญกษาปณ์ที่มีใช้อยู่ในระบบเงินตราของไทยกันค่ะ

มีทั้งหมด ๙ ชนิด ดังนี้  ๑.เหรียญ ๑ สตางค์ เป็นเหรียญกษาปณ์สีโลหะสีขาว (อลูมิเนียม)  ด้านหน้าเป็นพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้านหลัง เป็นรูป มีรูปพระเจดีย์วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

๒. เหรียญ ๕ สตางค์ เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว(อลูมิเนียม)  ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้านหลังเป็นรูปมีรูปพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

๓. เหรียญ ๑๐ สตางค์ เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (อลูมิเนียม) ด้านหน้าเป็นพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้านหลังเป็นรูป พระเจดีย์ พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร

๔. เหรียญ ๒๕ สตางค์ เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง (ไส้เหล็กชุบทองแดง) ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้านหลังเป็นรูปพระบรมธาตุเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕. เหรียญ ๕๐ สตางค์ เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง (ไส้เหล็กชุบทองแดง) ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านหลังเป็นรูปพระเจดีย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

๖.เหรียญ ๑ บาท เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ไส้เหล็กชุบนิกเกิล) ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้านหลังเป็นรูปพระศรีรัตนเจดีน์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

๗.เหรียญ ๒ บาท เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีทอง (ทองแดงผสมนิกเกิลและอลูมิเนียม) ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้านหลังเป็นรูป บรมบรรพต วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร

๘.เหรียญ ๕ บาท เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) เคลือบไส้ทองแดง ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้านหลังเป็นรูป พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร

๙.เหรียญ ๑๐ บาท เหรียญกษาปณ์โลหะสีทอง และ สีขาว ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้านหลังเป็นรูป พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

และนอกจากนี้ เรายังมีเครื่องนับเหรียญมาแนะนำเพื่อนๆอีกนะคะ  สามารถเข้าดูและเลือกซื้อได้ที่ http://www.uni-smart.co.th/