ประสิทธิภาพของ Geotextile ในการรักษาคุณภาพพื้นที่

วิศวกรรมและการกักเก็บหลุมฝังกลบเป็นงานที่ต้องมีการวางแผนที่แม่นยำและ Geotextile การใช้วัสดุเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม Geotextile เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการกักเก็บของเสียที่ไม่ดีอาจทำให้คุณภาพน้ำและดินปนเปื้อน จนทำให้สุขภาพไม่ดีได้ Geotextile การใช้ในงานวิศวกรรมหลุมฝังกลบสามารถลดสิ่งนี้ได้อย่างมากเป็นแผ่นโพลีเมอร์ที่ทำจาก โพลีเอทิลีน ยางสังเคราะห์และวัสดุที่คล้ายคลึงกัน Geotextile

เป็นที่รู้จักใน Geotextile เรื่องความไม่สามารถซึมผ่าน

Geotextile ได้เพื่อควบคุมของเหลวและก๊าซไม่ให้รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะใช้เป็นซับสำหรับของเหลวเสีย หลุมน้ำในสนามกอล์ฟ น้ำและคลองลำเลียงของเสีย และเขื่อนหินที่กันน้ำ เขื่อนคอนกรีต ท่อ และอุโมงค์ ความสามารถในการบรรจุของเหลวและก๊าซนี้ทำให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการจัดการของเสีย

เช่นเดียวกับวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมด เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการกันน้ำและบรรจุวัสดุ Geotextile ราคาพวกเขาจะต้องทำจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงการทดสอบซ้ำๆ และการทดสอบภาคสนามทำให้สามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นยำ ในขณะที่การติดตั้งโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการรับรองจะช่วยให้แน่ใจว่าเมมเบรนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นมีความทนทานต่อสารเคมี ความยืดหยุ่น Geotextile

และราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการสร้างมาดูคุณสมบัติของพลาสติกและยางเกรดต่างๆ และคุณสมบัติของพลาสติกกันความหนาแน่นสูงเป็นที่รู้จักว่ามีราคาไม่แพง Geotextile แต่มีความทนทานต่อสารเคมีและความแข็งแรงในการเชื่อมได้ดี อย่างไรก็ตาม มีความต้านทานการเจาะต่ำอาจแตกภายใต้ความเค้นและมีการขยายตัวทางความร้อนในระดับสูงโพลีไวนิลคลอไรด์หรือพีวีซีสามารถมีตะเข็บประดิษฐ์ Geotextile มีพฤติกรรมการวางแนวราบที่ดีและง่ายต่อการตะเข็บ ในทางกลับกัน Geotextile อุณหภูมิที่สูงและต่ำไม่ดีนักและไม่ต้านทานแสงยูวีได้ดี

ซึ่งเป็นวัสดุและยาง Geotextileเป็นส่วนประกอบ

Geotextile สามารถประดิษฐ์ขึ้นในโรงงานได้และมีคุณสมบัติเสียงหลายแกน มันรองรับความเครียดได้ดีและรักษาประสิทธิภาพการทำงานภายใต้อุณหภูมิต่ำและสูง อย่างไรก็ตาม Geotextile น้ำคลอรีนและไฮโดรคาร์บอนทำให้ความแข็งแรงและความทนทานลดลงประเภทใด Geotextile การเตรียมหลุมฝังกลบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจว่าแผ่นซับมีประสิทธิผลเพียงใดตัวอย่างเช่นและดินจะต้านทานน้ำตา

Geotextile และการกักเก็บเพิ่มขึ้น ที่จริงแล้ว หลุมฝังกลบส่วนใหญ่ที่มีเยื่อบางๆ มักใช้ร่วมกับผ้าใยสังเคราะห์ยังใช้ในบ่อชะขยะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำชะขยะซึมลงดิน Geotextile มีการใช้ระบบระบายน้ำ ตัวกรอง บ่อพัก และปั๊ม และส่วนประกอบทั้งหมดรวมถึงความสมบูรณ์ของเยื่อบางต้องได้รับการตรวจสอบ Geotextile เนื่องจากของเสียจะสลายตัวไม่เท่ากัน Geotextile หากละเลยการวางแผน การดำเนินการ และการบำรุงรักษาบ่อชะขยะอย่างเหมาะสม ของเสียจะไม่เพียงแต่ซึมลงสู่ดินเท่านั้นแต่การผลิตก๊าซก็จะเพิ่มขึ้นด้วย GeotextileGeotextile