คุณภาพของลังพลาสติกพาเลทมีความสำคัญอย่างไร

ในขณะที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าไม้ยังคงครอบครองในอุตสาหกรรมลังพลาสติกพาเลทแต่ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของพาเลทที่ทำจากพลาสติกก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิเสธพลาสติกพาเลทแม้ว่าไม้จะควบคุมตลาดพาเลทในสหรัฐอเมริกาประมาณพลาสติกพาเลทแต่พลาสติกกลับมีสัดส่วนเพียงเท่านั้นพาเลทไม้อาจยังคงเป็นที่นิยมมากที่สุดพลาสติกพาเลทแต่ตลาดพาเลทพลาสติกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพลาสติกมีความสำคัญพลาสติกพาเลท

ต่อไม้ในแง่ของการนำกลับมาใช้ใหม่ลังพลาสติกพาเลท

เนื่องจากไม้จะเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไปพลาสติกพาเลทนอกจากนี้ไม้จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมเป็นระยะๆ สิ่งนี้ไม่เป็นเช่นนั้นกับพลาสติกโลกของเรามุ่งสู่การเป็นสีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อม เราต้องรักษาต้นไม้ของเราไว้ และไม้ก็หายากขึ้นทุกปีแล้วอะไรที่ทำให้พลาสติกหยุดการครอบครองตลาดพาเลทอาจมีต้นทุนสูงในการผลิตพาเลท ในการประเมินการใช้งานพาเลททั้งสองประเภทมากกว่าผลดีหรือไม่ดีของผลิตภัณฑ์พลาสติกพาเลทเราต้องดูว่าประเภทใดใช้พลังงานน้อยที่สุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ากัน ในการประเมินนี้พลาสติกพาเลทเราต้องดูว่าพาเลทชนิดใดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในรูปแบบเดิมเพื่อจุดประสงค์นี้ เราไม่ควรลืมว่าไม้สามารถเปลี่ยนได้พลาสติกพาเลท

เช่นเดียวกับทรัพยากรไม้ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้พลาสติกพาเลทในทางกลับกันพลาสติกทำมาจากปิโตรเลียมพลาสติกพาเลทซึ่งไม่ใช่ทรัพยากรหมุนเวียน ไม้สามารถรีไซเคิลและย่อยสลายทางชีวภาพได้พลาสติกพาเลทในขณะที่พลาสติกไม่ใช่พาเลทพลาสติกยังคงมีความสำคัญผลิตโดยการฉีดขึ้นรูปพลาสติกพาเลทการขึ้นรูปด้วยความร้อนการขึ้นรูปแบบหมุน และโฟมโครงสร้างและการขึ้นรูปแบบอัดลังพลาสติกพาเลท ราคาถูกตลาดที่หลากหลายพลาสติกพาเลทเปลี่ยนแปลงดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้พลาสติกพาเลทความสามารถในการใช้งานเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้หลายบริษัทหันมาใช้พาเลทพลาสติก และผู้ผลิตหลายรายใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้พลาสติกพาเลท

โดยการออกแบบใหม่สำหรับแต่ลังพลาสติกพาเลท

พลาสติกพาเลทละอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพลาสติกพาเลทมีตัวเลือกต้นทุนต่ำมากมายในตลาดตอนนี้เพื่อเปรียบเทียบค่อนข้างดีกับคู่ไม้ของพวกเขา ต้นทุนต่ำทำได้โดยการใช้เรซินที่ผ่านการรีไซเคิลและการบดเศษใหม่กฎระเบียบระหว่างประเทศกำหนดให้ไม้ได้รับการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชอพยพระหว่างการส่งออกลังพลาสติกพาเลทและสิ่งนี้เอื้อต่อพลาสติกเพราะเป็นการเพิ่มต้นทุนของพลาสติกพาเลทพา

เลทพลาสติกคาดว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและค่อยๆ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า วันหนึ่งพาเลทพลาสติกจะมีบทบาทที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ หันมาใช้ระบบอัตโนมัติในระดับที่สูงขึ้น ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการใช้งานของพลาสติกทำให้พลาสติกกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมเมื่อเทียบกับไม้ ซึ่งเสี่ยงต่อการแตกเป็นเสี่ยงๆ และเสียหายได้พลาสติกพาเลท