ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มพลังให้พืชของคุณตามธรรมชาติ

พืชต้องการธาตุอาหารที่จำเป็น เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในระหว่างการพัฒนา และเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด ปุ๋ยอินทรีย์สามารถใช้เป็นประจำเพื่อให้สารอาหารที่จำเป็นเหล่านี้และกระตุ้นการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของพืชของคุณ บางคนอ้างว่าความลับของการใส่ปุ๋ยในสวนคือการรู้ว่าควรใส่เมื่อใดและอย่างไรเพื่อเสริมความต้องการธาตุอาหารของพืช ปุ๋ยอินทรีย์สามารถให้สารอาหารตามธรรมชาติและชีวภาพแก่พืชได้ และไม่เหมือนกับปุ๋ยสังเคราะห์ ‘นอกชั้นวาง’ ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

ปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้สามารถให้ประโยชน์เพิ่มเติมแก่พืชของคุณได้เช่นกัน

แม้ว่าปุ๋ยธรรมชาติจะมีความเข้มข้นของสารอาหารต่ำกว่าเมื่อเทียบกับปุ๋ยสังเคราะห์ แต่ปุ๋ยอินทรีย์มักจะให้สารอาหารที่มีทางชีวภาพมากที่สุดแก่พืช ไนโตรเจนที่ได้จากปุ๋ยธรรมชาติมักจะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆ ทำให้พืชสามารถดูดซึมได้มากที่สุดในช่วงเวลาที่นานขึ้น ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับปุ๋ยสังเคราะห์ ได้แก่ การถูกชะล้างสารอาหารออกไปก่อนที่จะถูกดูดซึมและกลายเป็นพันธะทางเคมีในดิน

ปุ๋ยอินทรีย์ยังประกอบด้วยแบคทีเรียที่ดีต่อสุขภาพและเชื้อราไมคอร์ไรซาคนดีซึ่งเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพที่สามารถกระตุ้นการพัฒนาของรากและการดูดซึมที่มากขึ้นโดยพืชของคุณ โดยรวมแล้วพวกมันยังเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินอีกด้วยการใส่ปุ๋ยธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอจะเพิ่มกิจกรรมทางชีวภาพในดิน และยังช่วยเพิ่มความพร้อมใช้ของธาตุอาหารตามธรรมชาติที่พืชดูดซึมได้ง่ายอีกด้วย พืชผลที่กินได้จะได้รับประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ โดยเพิ่มสี ขนาด รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตผล

ความสำคัญของการทำสวนและการทำเกษตรอินทรีย์

ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นและไม่ต้องการให้ร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมสัมผัสกับสารเคมีและยาฆ่าแมลง สารพิษเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมายและทำให้แผ่นดินเกิดมลพิษ ความสำคัญและคุณค่าของปุ๋ยอินทรีย์เป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ การดูแลสวน สนามหญ้า และสนามหญ้านั้นดีที่สุดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากธรรมชาติและปุ๋ย สิ่งที่ทำให้ปุ๋ยอินทรีย์แตกต่างจากปุ๋ยเคมี คือ วัสดุเป็นผลพลอยได้จากพืชผัก สัตว์ หรือแร่ธาตุต่างๆ วัตถุที่ย่อยสลายจากแหล่งเหล่านี้แตกตัวตามธรรมชาติและจะให้สารอาหารและแร่ธาตุแก่ดิน 

เมื่อคำนึงถึงการบำรุงรักษาสนามหญ้า จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสนามหญ้าหรือสวนได้รับสารอาหารทั้งหมดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง แม้ว่าสารอาหารจะมีอยู่ในดินทั่วไป แต่ปุ๋ยสามารถให้และรับประกันว่าพืชจะสามารถเข้าถึงสารอาหารได้อย่างสมดุลและยั่งยืน การดูแลสนามหญ้าที่เหมาะสมรวมถึงการรักษาสุขภาพของสนามหญ้าและสวน ข้อดีอย่างหนึ่งของปุ๋ยอินทรีย์คือธาตุอาหารจะถูกปล่อยออกมาช้ากว่าปุ๋ยเคมี กระบวนการที่ช้าลงนี้ช่วยให้พืชใช้ปุ๋ยได้ตามธรรมชาติมากขึ้น และจะไม่ส่งผลให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปซึ่งอาจทำให้พืชเสียหายได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.beltanatura.co.th/th

ปุ๋ยอินทรีย์